บริษัท ฟู้ดบ๊อกซ์ 1968 จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมใช้ โดยใช้วัตถุดิบจากกระดาษไม่มีสารปนเปื้อน ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟู้ดบ๊อกซ์ 1968 จำกัด มีศักยภาพและกำลังการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยใช้เครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และนำเข้าวัตถุดิบกล่องกระดาษจากทั่วโลก อีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องกระดาษ ให้มีคุณภาพ แข็งแรง และสวยงาม ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฟู้ดบ๊อกซ์ 1968 จำกัด ยังมี บริษัท แอท ไซน์ จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือการค้าร่วมด้วย
YEARS
EXPERIENCE

บริษัท แอท ไซน์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ จำหน่ายและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ บริษัท Promociones Fantasticas แต่เพียงผู้เดียวในแถบอาเซียน

สินค้าของเรา

Food Box
กล่องอาหาร Food Box

ผลิตจาก กระดาษ Kraft 312 G. เคลือบ PE 15 G.

ราคาเริ่มต้น 4 บาท/กล่อง

Bio
หลอด

ราคาเริ่มต้น 35 บาท / 100 ชิ้น

กล่อง Food Box  ทำขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม ซึ่งกล่องโฟมมีอันตราย เมื่อโดนความร้อนจะหลังสารสไตรรีนทำให้ก่อมะเร็ง

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ  โดยสามารถผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ

ข่าวสารและความรู้

    Cart