ประโยชน์ของ FoodBox

ข้อแนะนำการใช้ และ คุณสมบัติกล่องบรรจุอาหาร

  • สัมผัสอาหารได้โดยตรง
  • สามารถทนความเย็น และ ความร้อนได้ถึงระดับอาหารปรุงสุก
  • ผลิตจากกระดาษเคลือบพลาสติก ฟู้ดเกรด ไม่เคลือบด้วยเทียน
  • ไม่ละลายเมื่อโดนความร้อนในระดับอาหารปรุงสุก
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO9001:2015, GMP และ HACCP จากสถาบัน URS
  • ไม่สามารถใช้กับ ไมโครเวฟ

กล่อง Food Box ทำขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม ซึ่งกล่องโฟมมีอันตราย เมื่อโดนความร้อนจะหลั่งสารสไตรรีนทำให้ก่อมะเร็ง

    Cart